gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal

Caută


Contabilitate

Servicii

Societatea noastră vă pune la dispoziţie întreaga gamă de servicii de consultanţă :


 • Întocmirea formalităţilor vamale
 • Legalizări
 • Obţinerea vizei de la Administraţia Financiară
 • Plata tuturor taxelor aferente în numele proprietarului
 • Programari R.A.R.
 • Omologare şi identificare R.A.R.
 • Inspecţii tehnice periodice
 • Dactilografierea documentelor pe formulare tipizate
 • Depunerea documentelor şi ridicarea acestora de la organele competente
 • Aplicarea foliei de secretizare R.A.R.
 • Programarea şi efectuarea omologării
 • Programarea şi efectuarea notei de identificare sau autenticităţii în cazul vehiculelor second-hand
 • Obţinerea autorizaţiei de circulaţie provizorie
 • Obţinerea vizei pe fişa de înmatriculare de la Administraţiile Financiare
 • Declararea proprietăţii autovehiculelor la Circumscriptiile Financiare
 • Radierea din evidenţă de la circa financiară
 • Schimbarea sau obţinerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare
 • Obţinerea unui nou set de plăcuţe de înmatriculare în cazul deteriorării sau furtului
 • Rezervarea de numere preferenţiale
 • Efectuarea asigurării de raspundere civila şi CASCO

* În cazul persoanelor fizice operaţiunile cu Poliţia se fac doar în baza unei procuri notariale!
** Pentru asigurările de orice tip efectuate de noi nu percepem nici un comision!